Νίτσα Παναγιώτης

Lives to be Celebrated

Νίτσα Παναγιώτης

Κατοικος στο Clayton

Νίτσα Παναγιώτης- Κάτοικος στον οίκο ευγηρίας της Φροντίδας στο Clayton Στιγμές από τη ζωή της όπως της διηγήθηκε στους μαθητές της έκτης δημοτικού της μονάδας Bentleigh των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης,   Ακριβή Π., Αντωνία Ντ.,  Σοφία Γ., Νίκη Λ.


Στον οίκο ευγηρίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στο Clayton

Νίτσα Παναγιώτης- Κάτοικος στον οίκο ευγηρίας της Φροντίδας στο Clayton

Στιγμές από τη ζωή της όπως της διηγήθηκε στους μαθητές της έκτης δημοτικού της μονάδας Bentleigh των Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης,   Ακριβή Π., Αντωνία Ντ.,  Σοφία Γ., Νίκη Λ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.